Geçinme Eş Anlamlısı Nedir?

Geçinme Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Geçinme eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Geçinme Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Geçinme eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Geçim, Maişet

Geçinme Eş Anlamlısı Nedir?
Kategori Eş Anlamlı Kelimeler
Eş Anlamlısı Geçim, Maişet
 • Eklemek eş anlamlısı Beslemek, İlave Etmek, Koşmak, Koymak, Ulamak
 • Razılık eş anlamlısı İcabet
 • Emniyet Etmek eş anlamlısı Güvenmek
 • Pazarlık Etmek eş anlamlısı Kırışmak
 • Haykırma eş anlamlısı Nara
 • Görevlendirmek eş anlamlısı Bırakmak, Göstermek
 • Köndelen eş anlamlısı Yanlama
 • Tir Tir eş anlamlısı Zangır Zangır
 • Hoşlanma eş anlamlısı Haz, Teveccüh
 • Sempatik eş anlamlısı Sevimli
 • Hışım eş anlamlısı Gazap, Hiddet, Öfke
 • Dokunca eş anlamlısı Zarar
 • Cankulağı eş anlamlısı Sırdaş
 • Emmi eş anlamlısı Amca
 • Belet eş anlamlısı Bildik
 • Toz Olmak eş anlamlısı Kaçmak, Uzaklaşmak
 • Fitne eş anlamlısı Kargaşa, Kundak
 • Bağı eş anlamlısı Büyü
 • Hikâye Etmek eş anlamlısı Söylemek
 • Gözü Tok eş anlamlısı Tokgözlü
 • Hafiflik eş anlamlısı Rahatlık
 • Zorlamak eş anlamlısı Sıkmak, Üstelemek, Yırtmak
 • Banlamak eş anlamlısı Bağırmak
 • Kabarma eş anlamlısı Gelgit
 • Bu An eş anlamlısı Derken
 • Nasılsa eş anlamlısı Elbette
 • Denemek eş anlamlısı Bakmak, Sınamak, Tecrübe Etmek
 • Olanca eş anlamlısı Bütün, Son, Var
 • Mukayyet Olmak eş anlamlısı Gözetmek, Korumak
 • Kaçınma eş anlamlısı İmtina
 • Yalın Durum eş anlamlısı Mücerret
 • Yangın eş anlamlısı Âşık, Coşkunluk, Düşkün
 • Sak eş anlamlısı Sap, Uyanık
 • Bozgun eş anlamlısı Bozulmuş, Uçarı, Yenilgi
 • Basitçe eş anlamlısı Kolay
 • Elde Etmek eş anlamlısı Almak, Çıkarmak, Sağlamak, Temin Etmek, Ulaşmak, Uydurmak
 • Hırpani eş anlamlısı Derbeder, Süfli
 • Tabur eş anlamlısı Grup, Küme, Yığın
 • Hümanist eş anlamlısı İnsancıl
 • Yol Azığı eş anlamlısı Yolluk
 • Ötünem eş anlamlısı İltimas, Lütfen, Merhamet
 • İhtilaf eş anlamlısı Uyuşmazlık
 • Çağrıştırmak eş anlamlısı Benzemek
 • Gato eş anlamlısı Çörek, Pasta
 • Ana Yurt eş anlamlısı Ana Vatan
 • İhtizaz eş anlamlısı Titreşim
 • Salim eş anlamlısı Esen, Sağlam, Sakin
 • Hinoğlu eş anlamlısı Kurnaz
 • Çıfıt eş anlamlısı Düzenbaz

KURUMSAL EĞİTİMLER

En Son Gönderilen konular

Göz Gezdirmek Eş Anlamlısı Nedir?

Göz Gezdirmek Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları…

2 hafta Önce

Düzlem Eş Anlamlısı Nedir?

Düzlem Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden…

2 hafta Önce

Rezerv Eş Anlamlısı Nedir?

Rezerv Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden…

2 hafta Önce

Kirlenmek Eş Anlamlısı Nedir?

Kirlenmek Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden…

2 hafta Önce

Maltalık Eş Anlamlısı Nedir?

Maltalık Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden…

2 hafta Önce

Tekrarlanmış Eş Anlamlısı Nedir?

Tekrarlanmış Eş Anlamlısı Nedir?Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden…

2 hafta Önce