Eğlek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Eğlek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Eğlek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Eğlek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Eğlek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Han, Konak

Eğlek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıHan, Konak

 • Tabut eş anlamlısı Sal
 • Kapışmak eş anlamlısı Kapmak
 • Yararlanmak eş anlamlısı Anlamak, İstismar Etmek
 • Tangırdamak eş anlamlısı Gürüldemek
 • Uğru eş anlamlısı Hırsız
 • Sıvı eş anlamlısı Mayi
 • Peyvent eş anlamlısı Aşı
 • Fevkettabii eş anlamlısı Tabiatüstü
 • Gaddar eş anlamlısı Acımasız, Cani, Hınzır
 • Demevi eş anlamlısı Sinirli
 • Mabeyin eş anlamlısı Ara
 • Safi eş anlamlısı Duru, Sadece, Temiz, Yalnız
 • Abanmak eş anlamlısı Bastırmak, Dayanmak
 • Gizletmek eş anlamlısı Saklamak
 • Nikap eş anlamlısı Peçe
 • Kıstırmak eş anlamlısı Kapmak
 • Salaş eş anlamlısı Tufeyli
 • Çekimser eş anlamlısı Bitaraf, Müstenkif
 • Arz eş anlamlısı En, Maruzat, Yer, Yeryüzü
 • Cangıl eş anlamlısı Kargaşa
 • Çirkli eş anlamlısı Pis
 • Alaz eş anlamlısı Alev
 • Bodrum eş anlamlısı Zirizemin
 • Savunmak eş anlamlısı Korumak, Müdafaa Etmek
 • Zorlayış eş anlamlısı Cebir
 • Faraza eş anlamlısı Tutalım Ki
 • Mükemmel eş anlamlısı Harika, Kâmil, Komple, Şahane, Tam
 • Ergen eş anlamlısı Bekâr
 • Klon eş anlamlısı Kopya
 • Şorolop eş anlamlısı Yalan
 • Üleşmek eş anlamlısı Ayırmak, Bölünmek, Bölüşmek, Paylaşmak
 • Kumkuma eş anlamlısı Çömlek
 • Harcamak eş anlamlısı Dökmek, Ezmek, Geçmek, Kullanmak, Sarf Etmek, Tüketmek, Vermek, Yemek
 • Cahil eş anlamlısı Bilgisiz, Nadan
 • Güvenli eş anlamlısı Emin, Emniyetli
 • Çakozlamak eş anlamlısı Anlamak
 • Taşak eş anlamlısı Haya
 • Enformasyon eş anlamlısı Haberleşme
 • Çal eş anlamlısı Kır
 • Sultanlık eş anlamlısı Saltanat
 • İcap Etmek eş anlamlısı Gerekmek
 • Zilli Maşa eş anlamlısı Edepsiz, Şirret
 • Mebzul eş anlamlısı Bol, Çok
 • Bölüşmek eş anlamlısı Üleşmek
 • Mütehevvir eş anlamlısı Kızgın
 • Kolaylıkla eş anlamlısı Çabucak, Rahat
 • Halel eş anlamlısı Bozma, Bozukluk
 • Kakmak eş anlamlısı İtmek, Vurmak
 • Türe eş anlamlısı Adalet

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply