Edebiyat Eş Anlamlısı Nedir?

0

Edebiyat Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Edebiyat eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Edebiyat Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Edebiyat eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Yazın

Edebiyat Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıYazın

 • Riziko eş anlamlısı Risk
 • Bâtın eş anlamlısı Gizli
 • Hep eş anlamlısı Cemi, Cümle, Daima, Hemişe, Hepsi, Kamu, Mecmu
 • Musallat Olmak eş anlamlısı Sataşmak, Tutmak, Yapışmak
 • Taşıtçı eş anlamlısı Sürücü
 • Yok eş anlamlısı Bilakis, Değil, Yasak
 • Pusmak eş anlamlısı Sinmek
 • İmitasyon eş anlamlısı Taklit
 • Duyu eş anlamlısı His
 • Betimleme eş anlamlısı Tasvir
 • Oyalama eş anlamlısı İşgal
 • Kanıksamak eş anlamlısı Alışmak, Usanmak
 • Nikbet eş anlamlısı Düşkünlük
 • Fiilen eş anlamlısı Gerçekten, Hakikaten
 • İz eş anlamlısı Alamet, Bulaşık, Çığır, Delalet, Emare, Eser, Kanıt, Nişan, Yer
 • Görünmez Olmak eş anlamlısı Kaybolmak, Yitmek
 • Hele eş anlamlısı Alelhusus, Özellikle
 • Uydurulmuş eş anlamlısı Uydurma
 • Ortada Olmaksızın eş anlamlısı Gıyaben
 • Transparan eş anlamlısı Saydam, Şeffaf
 • İltifat Etmek eş anlamlısı Beğenmek
 • Geçen Yıl eş anlamlısı Bıldır
 • Kayra eş anlamlısı İhsan, Lütuf
 • Mazlum eş anlamlısı Çilekeş
 • Turşu eş anlamlısı Bitkin, Yorgun
 • Sulanmış eş anlamlısı Islak
 • Ölme eş anlamlısı Kabız
 • Dayanabilen eş anlamlısı Dayanıklı
 • Özveri eş anlamlısı Fedakârlık
 • Salameleyküm eş anlamlısı Merhaba
 • İstikraz eş anlamlısı Ödünç
 • Sömestir eş anlamlısı Yarıyıl
 • Zenne eş anlamlısı Kadın
 • Talip Olmak eş anlamlısı İstemek
 • Süreli eş anlamlısı Devrî, Periyodik
 • Dürüşt eş anlamlısı Kırıcı, Sert
 • Tıpkısının Aynısı eş anlamlısı Tıpatıp
 • Kompleks eş anlamlısı Karışık, Karmaşık, Mürekkep
 • Ajans eş anlamlısı Ajanlık, Vekil
 • Yürek eş anlamlısı Cesaret, Ciğer, Dil, Gönül, İç, İçeri, Kalp, Karın, Kupa, Mide, Sadır, Sine
 • Çare eş anlamlısı Derman, Deva, İlaç, Merhem, Reçete, Tılsım
 • Çıngı eş anlamlısı Elektrik, Kıvılcım, Parça, Zerre
 • Dayanaklık Etmek eş anlamlısı Dayanak
 • Müstacelen eş anlamlısı Çabucak
 • Çıkagelmek eş anlamlısı Damlamak
 • Hapşırık eş anlamlısı Aksırık
 • Acılar eş anlamlısı Teessürat
 • Ardılmak eş anlamlısı Çatmak, Sataşmak
 • İyi Etmek eş anlamlısı Kaldırmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply