Ebedî Eş Anlamlısı Nedir?

0

Ebedî Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Ebedî eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Ebedî Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Ebedî eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Sonsuz

Ebedî Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıSonsuz

 • Dizgici eş anlamlısı Mürettip
 • Dâhil Etmek eş anlamlısı Katmak
 • Hapishane eş anlamlısı Cezaevi, Hapis, İçeri, Kafes, Mahpus, Tekke
 • Spermatozoit eş anlamlısı Tohum
 • Görgülü eş anlamlısı Aydın, Efendi
 • Ahir eş anlamlısı Son, Sonra
 • Kılavuzluk eş anlamlısı Delalet
 • Abullabut eş anlamlısı Hantal, Kaba
 • Sıtma eş anlamlısı Titreme
 • Böcü eş anlamlısı Böcek, Kurt
 • Muhtar eş anlamlısı Özerk
 • Sınırlamak eş anlamlısı Belirlemek, Hapsetmek, Kısıtlamak, Mahdutlaştırmak
 • Kıkırdamak eş anlamlısı Ölmek
 • Batma eş anlamlısı Çökme
 • Budun eş anlamlısı Kavim, Millet, Ulus
 • Kabarıklık eş anlamlısı Tümsek
 • Katılma eş anlamlısı İltihak, İştirak
 • Kenetlemek eş anlamlısı Bentlemek, Bitiştirmek, Kilitlemek
 • Sıhhi İmdat eş anlamlısı İlk Yardım
 • En Az eş anlamlısı Asgari
 • Gösterişsizlik eş anlamlısı Tevazu
 • Uruk Uşak eş anlamlısı Çoluk Çocuk
 • Takatli eş anlamlısı Dayanıklı, Güçlü
 • Kasap eş anlamlısı Hunhar
 • Hırsızlık Etmek eş anlamlısı Çalmak, Çırpmak
 • Tavlamak eş anlamlısı Aldatmak
 • Sulp eş anlamlısı Döl, Katı, Nesil, Omurga
 • Tensel eş anlamlısı Cinsel
 • Müeyyide eş anlamlısı Ceza, Yaptırım
 • Dengelemek eş anlamlısı Tarazlaştırmak
 • Fahri eş anlamlısı Gönüllü
 • Oyun Ebesi eş anlamlısı Ebe
 • Ari eş anlamlısı Hür
 • İdman eş anlamlısı Jimnastik
 • Müstehase eş anlamlısı Fosil
 • Tırnaklamak eş anlamlısı Tırmalamak
 • Karine eş anlamlısı Belirti
 • Envestisman eş anlamlısı Yatırım
 • Sakim eş anlamlısı Bozuk, Eksik, Yanlış
 • Bulunmayan eş anlamlısı Sıfır
 • Şikayet Etmek eş anlamlısı Yakınmak
 • Tekâsüf Etmek eş anlamlısı Toplanmak, Yoğunlaşmak
 • Konuşma eş anlamlısı Görüşme, Konferans, Laf, Musahabe, Müzakere, Nutuk, Sanat, Sohbet
 • Çelimsiz eş anlamlısı Kuru, Sıska, Zayıf
 • Layık Bilmek eş anlamlısı Tenezzül Etmek
 • Optimist eş anlamlısı İyimser
 • Dramatik eş anlamlısı Acıklı
 • Ayırma eş anlamlısı Bölme, Şerh, Tahsis
 • Şişmanlamak eş anlamlısı Gelişmek, Kökelmek, Semirmek, Toplanmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply