Cemiyet Eş Anlamlısı Nedir?

0

Cemiyet Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Cemiyet eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Cemiyet Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Cemiyet eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Dernek, Düğün, Sosyete, Topluluk, Toplum

Cemiyet Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıDernek, Düğün, Sosyete, Topluluk, Toplum

 • Gıcırı Bükme eş anlamlısı Anlamsız, Yersiz, Zoraki
 • Beyan Etmek eş anlamlısı Söylemek
 • Göt eş anlamlısı Dip, Kıç
 • Kaçınmak eş anlamlısı Çekinmek, Gocunmak, Kaçmak
 • Şey eş anlamlısı Madde, Nesne, Zat
 • Batırmak eş anlamlısı Banmak, Gömmek, Mahvetmek
 • İşare eş anlamlısı İma, Telmih
 • Nadiren eş anlamlısı Seyrek
 • Büyücü eş anlamlısı Sihirbaz
 • Politik eş anlamlısı Siyasal, Siyasi
 • Hücum eş anlamlısı Akın, Atak, Baskın, Hamle, Saldırı, Taarruz
 • Dize eş anlamlısı Mısra
 • Temayüz eş anlamlısı Farklanma
 • Jüpiter eş anlamlısı Müşteri
 • Şişe eş anlamlısı Cam
 • Güpür eş anlamlısı Kumaş
 • Sukut Etmek eş anlamlısı Düşmek
 • Teeddüp eş anlamlısı Utanma
 • Güncellik eş anlamlısı Aktüalite, Aktüellik
 • İfade eş anlamlısı Anlatım, Tabir
 • Tabip eş anlamlısı Doktor, Hekim, Sagan
 • Haraza eş anlamlısı Gürültü, Kavga, Öfke, Sinir
 • Mantar eş anlamlısı Yalan
 • Lira eş anlamlısı Teklik
 • Envestisman eş anlamlısı Yatırım
 • Bandaj eş anlamlısı Bağ, Sargı
 • İstişare eş anlamlısı Maslahat, Müşavere
 • İnce Ağrı eş anlamlısı Verem
 • Nâr eş anlamlısı Ateş
 • Dondurma eş anlamlısı Buzkaymak
 • Riayetkâr Olmak eş anlamlısı Uymak
 • Şöhretsiz eş anlamlısı Ünsüz
 • Menajer eş anlamlısı Yönetici
 • Kâbus eş anlamlısı Karabasan
 • Örenlik eş anlamlısı Harabelik
 • Hikâyeler eş anlamlısı Kısas
 • Yakalık eş anlamlısı Yaka
 • Da eş anlamlısı Bile, Dahi
 • Nezaret Etmek eş anlamlısı Bakmak, Denetlemek
 • İstikamet eş anlamlısı Rota, Yön
 • Elçekme eş anlamlısı Feragat
 • Benzer eş anlamlısı Bir, Emsal, Eş, Kabil, Misal, Nüsha
 • On Paralık eş anlamlısı Hiç
 • Tevzi eş anlamlısı Tevziat, Yaydırma, Yayma
 • Ağzı Bozuk eş anlamlısı Küfürbaz
 • Boşu Boşuna eş anlamlısı Boşuna
 • İlkbahar eş anlamlısı Bahar, Yaz
 • Tanımama eş anlamlısı İnkâr
 • Emreylemek eş anlamlısı Buyurmak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply