Çalıntı Eş Anlamlısı Nedir?

0

Çalıntı Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Çalıntı eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Çalıntı Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Çalıntı eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Ganimet

Çalıntı Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıGanimet

 • Yerel eş anlamlısı Mahalli, Mevzii
 • Referandum eş anlamlısı Halk Oylaması, Halk Oyu
 • Ürperti eş anlamlısı Esme, Titreme
 • Yakınma eş anlamlısı Şikâyet
 • Delil eş anlamlısı Dayanak, Emare, Gerekçe, İp Ucu, Kanıt, Rehber
 • Cinlenmek eş anlamlısı Öfkelenmek
 • Fakir eş anlamlısı Fukara, Kembağal, Kimsesiz, Yoksul, Zavallı
 • Bunamak eş anlamlısı Hariflemek
 • Peygamber eş anlamlısı Elçi
 • Donsuz eş anlamlısı Serseri, Yoksul
 • Abullabut eş anlamlısı Hantal, Kaba
 • Kınçal eş anlamlısı Polis, Sakçı
 • Buharlaşmak eş anlamlısı Yok Olmak
 • Yaylak eş anlamlısı Otlak
 • Katılmış eş anlamlısı Ek
 • Uymayan eş anlamlısı Uygunsuz
 • Belirme eş anlamlısı Tebarüz, Tezahür
 • Gözükme eş anlamlısı Tezahür
 • İftira eş anlamlısı İsnat, Kara, Tezvirat
 • Mai eş anlamlısı Mavi
 • Çözme eş anlamlısı Hal
 • Kırıştırmak eş anlamlısı Oynaşmak
 • Aktüalite eş anlamlısı Aktüellik, Mühimlik
 • Eleştirmen eş anlamlısı Münekkit, Tenkitçi
 • Girişim eş anlamlısı Adım, Teşebbüs
 • Kanı eş anlamlısı Akıl, Düşünce, İnanç, Kanaat
 • Despotluk eş anlamlısı İstibdat
 • Cerime eş anlamlısı Faul
 • Kabak Kemane eş anlamlısı Kabak
 • Plaj eş anlamlısı Çimerlik, Kumsal
 • Gönderilmek eş anlamlısı Gitmek
 • Zulmetmek eş anlamlısı Kıymak
 • Kasmak eş anlamlısı Kısaltmak
 • Hatar eş anlamlısı Risk
 • Mevsimli Mevsimsiz eş anlamlısı Gereksiz, Yersiz
 • Güzergâh eş anlamlısı Gidiş Yolu
 • Aza eş anlamlısı Organ, Uzuv, Üye
 • Hin eş anlamlısı Kurnaz, Zaman, Zamane
 • Tapsız eş anlamlısı Bitkin
 • Muhtelif eş anlamlısı Çeşitli, Türlü
 • Namert eş anlamlısı Alçak
 • Eşey eş anlamlısı Cinsiyet
 • Düşüt eş anlamlısı Düşük
 • Ali Tahsil eş anlamlısı Lisans, Yükseköğretim
 • Kök Salmış eş anlamlısı Oturmuş
 • Bilinçlilik eş anlamlısı Nesne
 • Malhane eş anlamlısı Ağıl, Ahır, Kora
 • Aksiyon eş anlamlısı Eylem, Hareket, İş
 • Bünye eş anlamlısı Kuruluş, Yapı

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply