Büzüşmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Büzüşmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Büzüşmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Büzüşmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Büzüşmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı İlişmek, Kırışmak

Büzüşmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş Anlamlısıİlişmek, Kırışmak

 • Ayakkabı eş anlamlısı Pabuç
 • Coşkunluk eş anlamlısı Ateş, Galeyan, Hararet, Yangın
 • Parça eş anlamlısı Devam, Kesim, Kıta, Tane
 • Mübahase Etmek eş anlamlısı Bahse Girmek, Tartışmak
 • Lehim Yapmak eş anlamlısı Lehimlemek
 • Sinir eş anlamlısı Öfke
 • İhtimal eş anlamlısı Belki, Olasılık, Şans
 • Zeki eş anlamlısı Uslu
 • Tedirginlik Olmak eş anlamlısı Kaynamak
 • Kasınç eş anlamlısı Kramp
 • Dindirmek eş anlamlısı Gidermek
 • Nefes eş anlamlısı Soluk
 • Yayım eş anlamlısı Neşir
 • Konuşmama eş anlamlısı Sükût
 • Saz Şairi eş anlamlısı Ozan
 • Operatör eş anlamlısı Cerrah
 • Parçalanmış eş anlamlısı Yırtık
 • Yoldaş eş anlamlısı Arkadaş, Dost, Eş
 • Savsaklamak eş anlamlısı Ertelemek, Lengitmek, Sallamak, Uğunmak
 • Ferahlamak eş anlamlısı Serinlemek
 • Ekşi Kiraz eş anlamlısı Vişne
 • Muaheze Etmek eş anlamlısı Ayıplamak, Kınamak, Paylamak
 • Metres eş anlamlısı Oynaş
 • Katışıksız eş anlamlısı Arı, Halis, Has, Saf, Som
 • İstavroz eş anlamlısı Haç
 • Tasdik eş anlamlısı Olumlu, Onay
 • Saldırı eş anlamlısı Atak, Hücum, Taarruz, Tecavüz
 • Huşsuz eş anlamlısı Unutkan
 • Tamah eş anlamlısı Hırs
 • Çobanyastığı eş anlamlısı Papatya
 • İzafiyet eş anlamlısı Nispilik
 • Yorgan eş anlamlısı Denk
 • Değmiş eş anlamlısı Olgun
 • Top Zambak eş anlamlısı Zambak
 • Öğleyin eş anlamlısı Günortada
 • Katre eş anlamlısı Damla
 • Kuldurbaşı eş anlamlısı Elebaşı
 • Kelam eş anlamlısı Söz
 • Adaklanmak eş anlamlısı Nişanlanmak
 • Dışarlık eş anlamlısı Taşra
 • İare eş anlamlısı Eğreti, Ödünç
 • Mutantan eş anlamlısı Görkemli
 • Kamal eş anlamlısı Abluka, Kuşatma, Muhasara
 • Hamle eş anlamlısı Adım, Atak, Hücum
 • Ürümek eş anlamlısı Havlamak
 • Durmadan eş anlamlısı Sürekli
 • Görklü eş anlamlısı Gösterişli, Güzel
 • Tazmin Etmek eş anlamlısı Ödemek
 • Zıddına eş anlamlısı Aykırı

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply