Burağan Eş Anlamlısı Nedir?

0

Burağan Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Burağan eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Burağan Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Burağan eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Hortum

Burağan Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıHortum

 • İşve eş anlamlısı Cilve, Eda, Naz
 • İlham Almak eş anlamlısı Esinlenmek
 • Sanarak eş anlamlısı Diye
 • Direnim eş anlamlısı İnat
 • Yağı eş anlamlısı Düşman, Hasım
 • Görklü eş anlamlısı Gösterişli, Güzel
 • Şakkadak eş anlamlısı Ansızın
 • Susamış eş anlamlısı Teşne
 • Parçalamak eş anlamlısı Bölmek, Kesmek, Paralamak, Sındırmak
 • Üretici eş anlamlısı Müstahsil
 • Mehil eş anlamlısı Mühlet, Vade
 • Ilım eş anlamlısı İtidal
 • İşveren eş anlamlısı Patron
 • Fikrinden Taşınmak eş anlamlısı Caymak
 • Sargı eş anlamlısı Bağ, Pansuman
 • Şarap eş anlamlısı Çakır
 • Sedye eş anlamlısı Harek
 • Od eş anlamlısı Ateş
 • Mustatil eş anlamlısı Dikdörtgen
 • Nam eş anlamlısı Ad, Ün
 • Abanmak eş anlamlısı Bastırmak, Dayanmak
 • Ayrışık eş anlamlısı Muhtelif
 • Daim eş anlamlısı Daima, Sonsuz, Sürekli
 • Seremoni eş anlamlısı Tören
 • Uğraşma eş anlamlısı Müsademe, Savaş
 • Engel eş anlamlısı Duvar, Köstek, Mahzur, Mani, Müşkül, Pürüz, Yük
 • Keher eş anlamlısı Doru
 • Akın eş anlamlısı Atak, Baskın, Dere, Hücum
 • Kınnap eş anlamlısı Sicim
 • Basık eş anlamlısı Alçak
 • Konak eş anlamlısı Menzil, Merhale, Misafir
 • İkmale Kalmak eş anlamlısı Borcu Olmak, Payize Kalmak
 • Ahunt eş anlamlısı Hoca
 • Batmak eş anlamlısı Çökmek, Dokunmak, Gark Olmak, İncitmek, Kirlenmek, Sançmak, Yemek, Yok Olmak
 • Başarmak eş anlamlısı Muvaffak Olmak
 • Hayatta Olmak eş anlamlısı Yaşamak
 • Dikbaş eş anlamlısı Kasıntı
 • Serüven eş anlamlısı Macera
 • Narahat eş anlamlısı Tedirgin
 • Rençber eş anlamlısı Irgat
 • Tutumsuzluk eş anlamlısı İsraf
 • İhata eş anlamlısı Kapsam, Kuşatma, Ufuk
 • Demonstrasyon eş anlamlısı Gösteri
 • Saymanlık eş anlamlısı Muhasebe
 • Müşahede Etmek eş anlamlısı Gözlemek, Tarassut Etmek
 • Tıpa eş anlamlısı Tıkaç
 • Terim eş anlamlısı Had, Istılah
 • Kabız eş anlamlısı Makbuz
 • Dolay eş anlamlısı Civar, Ufuk

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply