Bloke Etmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Bloke Etmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Bloke Etmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Bloke Etmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Bloke Etmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Durdurmak

Bloke Etmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıDurdurmak

 • Zelzele eş anlamlısı Deprem
 • Sistem eş anlamlısı Cümle, Düzen, Tertibat, Yol, Yöntem
 • Kıvrım eş anlamlısı Ayrım, Büklüm, Dönemeç, Lüle
 • Budamak eş anlamlısı Azaltmak, Kısaltmak
 • Nişanlık eş anlamlısı Belirti, İşaret
 • Hukuk eş anlamlısı Hak
 • Bozulmak eş anlamlısı Arızalanmak, Ekşimek, İçerlemek, Kulumak, Sınmak, Yozlaşmak
 • Tasarruf eş anlamlısı Tutum
 • Denli eş anlamlısı Derece, Kadar
 • İlgeç eş anlamlısı Edat
 • Duyurmak eş anlamlısı Yayımlamak
 • Delgi eş anlamlısı Matkap
 • Savsaklama eş anlamlısı İhmal
 • Sıkıntı eş anlamlısı Cefa, Çile, Düşünce, Ezgi, Eziyet, Fırtına, Gaile, Hâl, Hüzün, Kahır, Kambur, Karanlık, Keder, Kor, Külfet, Mesele, Mihnet, Problem, Rahat, Sancı, Sorun, Usanç, Zaruret, Zehir, Zor
 • Yadsıma eş anlamlısı İnkâr
 • Getirmek eş anlamlısı Gelmek, İletmek, Sağlamak, Sürüklemek
 • Körüklemek eş anlamlısı Kışkırtmak, Pompalamak, Tahrik Etmek
 • Korkunç eş anlamlısı Güçlü, Müthiş
 • Köken eş anlamlısı Asıl, Kök, Menşe, Soy
 • Gır Gır eş anlamlısı Komik, Matrak
 • İrtifa eş anlamlısı Yükseklik, Yükselti
 • Kirlenmek eş anlamlısı Batmak
 • Nikbin eş anlamlısı İyimser
 • Sıkıntılı eş anlamlısı Bozuk, Dar, Dumanlı, Kara
 • Ulusal eş anlamlısı Milli
 • Mahkûm eş anlamlısı Hükümlü, Mecbur
 • İhmal eş anlamlısı Dikkatsizlik, İtinasızlık, Lakayıtlık
 • Aşırtmak eş anlamlısı Aşırmak
 • Dayan eş anlamlısı Hop
 • Amma eş anlamlısı Ama
 • Demeli eş anlamlısı Demek Ki
 • Ecinni eş anlamlısı Cin
 • Tevahhuş Etmek eş anlamlısı Ürkmek
 • Kollamak eş anlamlısı Gözetmek, Gözlemek, Himaye Etmek, Korumak
 • Narahatlık eş anlamlısı Kuşku
 • Detay eş anlamlısı Ayrıntı, Tafsilat, Teferruat
 • Tekdir Etmek eş anlamlısı Azarlamak, Paylamak
 • Laf eş anlamlısı Bahis, Dedikodu, Konu, Konuşma, Lakırtı, Mevzu, Söz
 • Manzume eş anlamlısı Şiir
 • Tasni eş anlamlısı Suni, Uydurma, Yapma
 • Eşek eş anlamlısı Merkep
 • Zikredilen eş anlamlısı Mezkûr
 • Elgin eş anlamlısı Garip, Yabancı
 • Spermatozoit eş anlamlısı Tohum
 • Sığınmak eş anlamlısı Barınmak
 • Muhtekirlik eş anlamlısı Vurgun
 • Asan eş anlamlısı Kolay
 • Zorlu eş anlamlısı Dayanıklı, Güçlü, Kızgın, Kuvvetli
 • Referandum eş anlamlısı Halk Oylaması, Halk Oyu

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply