Bek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Bek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Bek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Bek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Bek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Katı, Sağlam, Sert

Bek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıKatı, Sağlam, Sert

 • Sinyal eş anlamlısı Korna
 • Bağlantısız eş anlamlısı Askerî
 • Sıtma eş anlamlısı Titreme
 • Harıldamak eş anlamlısı Çalışmak, Yanmak
 • Azletmek eş anlamlısı Azat Etmek, Kenar Etmek
 • Yer Yağı eş anlamlısı Petrol
 • Zehretmek eş anlamlısı Sıkmak, Üzmek
 • Tırabzan eş anlamlısı Muhaccer
 • Pes eş anlamlısı Teslim
 • Aydın eş anlamlısı Aydınlık, Münevver, Okumuş, Sarih, Somut, Vazıh, Veciz, Ziyalı
 • Felah eş anlamlısı Kurtuluş, Selamet
 • Saldırmak eş anlamlısı Atılmak, Hücum Etmek, Salmak, Sarmak, Yürümek
 • İstikrarlı eş anlamlısı Kararlı
 • Bilim eş anlamlısı Bilgi, İlim, Marifet
 • Soytarı eş anlamlısı Maskara, Telhek
 • Spermatozoit eş anlamlısı Tohum
 • İmge eş anlamlısı Düş, Hayal, İzlenim
 • Mosmor Olmak eş anlamlısı Bozulmak
 • Beddua Etmek eş anlamlısı Kahretmek, Lanetlemek
 • İlerlemiş eş anlamlısı Müterakki
 • Haylaz eş anlamlısı Çapkın, Hınzır, Nadinç, Yaramaz
 • Gerçekleşmek eş anlamlısı Çıkmak, Tutmak
 • Lakırtı Etmek eş anlamlısı Konuşmak
 • Sövgü eş anlamlısı Küfür
 • Ağız Tadı eş anlamlısı Rahatlık
 • Akıllı eş anlamlısı Aptal, Makul, Uslu
 • Naşi eş anlamlısı Ötürü
 • Paşa eş anlamlısı Ağırbaşlı, Uslu
 • Muharebe Etmek eş anlamlısı Savaşmak
 • Soldurmak eş anlamlısı Almak
 • Tavsamak eş anlamlısı Lengimek, Yavaşlamak
 • Güdelemek eş anlamlısı Kovalamak
 • Uyku eş anlamlısı Düş, Gaflet
 • Murabahacı eş anlamlısı Tefeci
 • Dini Hikaye eş anlamlısı Menkıbe
 • Kararlaştırmak eş anlamlısı Kesmek, Tayin Etmek
 • Huzurlu eş anlamlısı Rahat
 • Bilgin eş anlamlısı Alim, Âlim
 • Uyandırmak eş anlamlısı Kaldırmak, Uyarmak
 • İskonto eş anlamlısı İndirim
 • Millet eş anlamlısı Herkes, Kavim, Ulus
 • Muvazene Etmek eş anlamlısı Karşılaştırmak
 • Aristokrat eş anlamlısı Soylu
 • Büzüşmek eş anlamlısı İlişmek, Kırışmak
 • Bağlı Olmak eş anlamlısı İzlemek
 • Bozdurmak eş anlamlısı Bozmak, Hurdalamak
 • Name eş anlamlısı Mektup
 • Geçilmek eş anlamlısı Bırakmak, Terk Etmek
 • Pehpehlemek eş anlamlısı Pohpohlamak

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply