Ardı Sıra Eş Anlamlısı Nedir?

0

Ardı Sıra Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Ardı Sıra eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Ardı Sıra Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Ardı Sıra eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Takiben

Ardı Sıra Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıTakiben

 • Düşünüş eş anlamlısı Mütalaa, Tefekkür
 • Mülahaza eş anlamlısı Düşünce
 • Kıvrım eş anlamlısı Ayrım, Büklüm, Dönemeç, Lüle
 • Mübalağa Etmek eş anlamlısı Abartmak, Artırmak, Börttürmek
 • Hamakat eş anlamlısı Ahmaklık
 • Üryan eş anlamlısı Çıplak
 • Zırıldamak eş anlamlısı Zırlamak
 • Kurs eş anlamlısı Çörek
 • Ayrı Ayrı eş anlamlısı Değişik
 • Budamak eş anlamlısı Azaltmak, Kısaltmak
 • Yayık eş anlamlısı Kovan, Yayvan
 • Seçmen eş anlamlısı Saylavcı, Seçici
 • Barama Kurdu eş anlamlısı İpek Böceği
 • Görklü eş anlamlısı Gösterişli, Güzel
 • Tahril eş anlamlısı Çizgi
 • Dengelemek eş anlamlısı Tarazlaştırmak
 • Yol Halısı eş anlamlısı Yolluk
 • Niyet eş anlamlısı Düşünce, Maksat, Nabız, Tasavvur
 • Girev eş anlamlısı Diyet, İpotek, Rehine
 • Balık Adam eş anlamlısı Dalgıç
 • Açık Sözlü eş anlamlısı Rastgu, Doğrusöz
 • Sır eş anlamlısı Giz, Peçe
 • Tiksinti eş anlamlısı Nefret
 • Gerçekleşme eş anlamlısı Tahakkuk
 • Ajanlık eş anlamlısı Ajans, Vekil
 • Eğri eş anlamlısı Çap
 • Muayene Etmek eş anlamlısı Araştırmak, İncelemek
 • Hatif eş anlamlısı Alısün, Çınka, Telefon
 • Rozet eş anlamlısı Nişan
 • Koşun eş anlamlısı Koşu, Ordu, Saf, Yarış
 • Acara eş anlamlısı Acar
 • İzmihlal eş anlamlısı Çökme
 • Zebunlaşmak eş anlamlısı Zayıflamak
 • Serdabe eş anlamlısı Sanduka
 • Yaltak eş anlamlısı Dalkavuk, Şakşakçı, Yağcı
 • Enli eş anlamlısı Geniş
 • Nefer eş anlamlısı Er, Kişi
 • Pürüzlü eş anlamlısı Karışık
 • Bazısı eş anlamlısı Kimi, Kimisi
 • Konservatör eş anlamlısı Tutucu
 • Ayrıntı eş anlamlısı Detay, İlim, İncelik, Tafsilat, Teferruat
 • Çençen eş anlamlısı Geveze
 • Mana eş anlamlısı Anlam
 • Fıskiye eş anlamlısı Fevvare, Fışkırık
 • Antlaşma eş anlamlısı Mukavele, Nişancı, Pakt
 • Hışıldamak eş anlamlısı Haşırdamak
 • İbne eş anlamlısı Petuh
 • İşlemez Olmak eş anlamlısı Durmak
 • El Uzluğu eş anlamlısı Maharet

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply