Şarj Etmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Şarj Etmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Şarj Etmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Şarj Etmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Şarj Etmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Yüklemek

Şarj Etmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıYüklemek

 • Mezeli eş anlamlısı Komik
 • Kesinlikle eş anlamlısı Katiyen, Kesin, Keskinlikle, Muhakkak, Mutlak, Mutlaka, Nasıl, Pekâlâ
 • Gelişmek eş anlamlısı İlerlemek, İnkişaf Etmek, Palazlanmak, Parıldamak, Serpilmek, Şişmanlamak, Yetişmek
 • Ayırt Etmek eş anlamlısı Karakterize Etmek, Tanımak
 • Asabi eş anlamlısı Sinirli
 • Hayat Dolu eş anlamlısı Canlı, Neşeli
 • Sallamak eş anlamlısı Sarsmak, Savsaklamak, Savurmak, Yellemek
 • Ariza eş anlamlısı Dilekçe
 • Elçekmemek eş anlamlısı Tebelleş Olma
 • Kıro eş anlamlısı Çuşka, Hanzo, Kolhoz
 • Dergâh eş anlamlısı Tekke
 • Okşar eş anlamlısı Özdeş
 • İlgisiz eş anlamlısı Bigâne, Dargın, Lakayıt, Soğuk
 • Zorlamak eş anlamlısı Sıkmak, Üstelemek, Yırtmak
 • İstisna Etmek eş anlamlısı Ayırmak
 • Barınmak eş anlamlısı Daldalanmak, Sığınmak
 • İhtilaf eş anlamlısı Uyuşmazlık
 • Endüstrileşmek eş anlamlısı Sanayileşmek
 • Münasebet eş anlamlısı Alışveriş, Gerekçe, İlişik, İlişki, Neden, Sebep, Temas, Vesile
 • Papaz eş anlamlısı Peder
 • Balıkkulağı eş anlamlısı Midye
 • Tafsil eş anlamlısı Açıklama
 • Yurttaş eş anlamlısı Vatandaş
 • Kızılkuş eş anlamlısı Doğan
 • Yöndemci eş anlamlısı Haydavcı, Sürücü, Şoför
 • Çermik eş anlamlısı Ilıca, Kaplıca
 • Uygar eş anlamlısı Çağdaş, Medeni, Medenî
 • Temelden eş anlamlısı Kökten
 • Takdiriilahî eş anlamlısı Yazgı
 • Arıza eş anlamlısı Engebe, Kusur
 • Açacak eş anlamlısı Anahtar
 • Hulliyat eş anlamlısı Takı
 • Vasıl Olmak eş anlamlısı Çatmak, Ulaşmak, Varmak, Yetişmek
 • Şişko eş anlamlısı Dolgun, Şişman, Toplu
 • Beyin eş anlamlısı Akıl, Dimağ
 • Lazımlık eş anlamlısı Ördek
 • Deve eş anlamlısı Lama
 • Niyetlenmek eş anlamlısı Tasarlamak
 • Bu Vakit eş anlamlısı Derken
 • Zahirî eş anlamlısı Yapmacık
 • Umutsuzluk eş anlamlısı Ümitsizlik
 • Tıynet eş anlamlısı Huy, Maya, Yaradılış
 • Sağlık Muayenesi eş anlamlısı Muayene
 • Öbürü eş anlamlısı Başkası, Diğeri, Öteki, Özgesi
 • Bozulmak eş anlamlısı Arızalanmak, Ekşimek, İçerlemek, Kulumak, Sınmak, Yozlaşmak
 • Mefret eş anlamlısı Büyük, İri, Kocaman, Muazzam
 • Finansal eş anlamlısı Mali
 • Yedirmek eş anlamlısı Beslemek
 • Tabiiyet eş anlamlısı Bağlılık, Milliyet, Tebaalık, Uyruk, Vatandaşlık

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply