Ödence Eş Anlamlısı Nedir?

0

Ödence Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Ödence eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Ödence Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Ödence eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Tazminat

Ödence Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıTazminat

 • Ekseri eş anlamlısı Genellikle
 • Açık Sözlü eş anlamlısı Rastgu, Doğrusöz
 • Koz eş anlamlısı Ceviz
 • Payan eş anlamlısı Nihayet, Son, Sonuç
 • Taşımacılık eş anlamlısı Nakliyat
 • Yaygı eş anlamlısı Pala, Sergi
 • Nedret eş anlamlısı Azlık
 • Irlamak eş anlamlısı Türkü
 • Mükerrer eş anlamlısı Tekrarlanmış
 • Düşerge eş anlamlısı Kamp
 • Kapatma eş anlamlısı Metres, Yama
 • Ceren eş anlamlısı Ceylan
 • Örü eş anlamlısı Otlak
 • İcatçı eş anlamlısı Kâşif
 • Sarkıtmak eş anlamlısı Bırakmak, Salmak
 • Ihlamur eş anlamlısı Cöke
 • Yaralanmak eş anlamlısı Gücenmek, İncinmek, Kırılmak
 • Nizam eş anlamlısı Çekidüzen, Düzen, Kural
 • Ağırcanlı eş anlamlısı Tembel
 • Tüm eş anlamlısı Bütün, Hamı, Hepsi, Kül, Tam, Tamam, Tümsek
 • Üçbucak eş anlamlısı Üçgen
 • Ufalanmak eş anlamlısı Dağılmak
 • Rüşvet eş anlamlısı Arpa
 • Yapmacık eş anlamlısı Sahte, Suni, Yapay, Yapma, Zahirî
 • Şehir eş anlamlısı Belde, Kent, Memleket
 • Mevzii eş anlamlısı Yerel
 • Oturmuş eş anlamlısı Kök Salmış, Yerleşik
 • Issızlık eş anlamlısı Vahşet
 • Viyaklamak eş anlamlısı Ağlamak, Çığırmak
 • Hükümdar eş anlamlısı Halife, Padişah
 • Uydu eş anlamlısı Peyk
 • Düzen eş anlamlısı Al, Dek, Dolap, Fırıldak, Hile, İntizam, Kapan, Kol, Komplo, Nizam, Olta, Oyun, Rabıta, Seviye, Sıra, Sistem, Tertibat, Tertip, Uyum, Yerleştirme
 • Kişiselleştirmek eş anlamlısı Bağlamak
 • Tadilat eş anlamlısı Tadil
 • Sonuçsuz eş anlamlısı Hava, Kısır
 • Mabude eş anlamlısı Sevgili, Tanrıça
 • Muallime eş anlamlısı Öğretmen
 • Ha eş anlamlısı Evet
 • Kalıp eş anlamlısı Biçim, Durum, Patron
 • Mutabakat eş anlamlısı Muvafıklık, Uygunluk, Uyum, Yekdillik
 • Karasinek eş anlamlısı Cibin
 • Takışmak eş anlamlısı Dalaşmak, Tutaşmak
 • Öykü eş anlamlısı Hikaye, Hikâye
 • Başkaldırıcı eş anlamlısı Asi
 • Eşme eş anlamlısı Kaynak, Pınar
 • Gazal eş anlamlısı Ceylan
 • Gözetmek eş anlamlısı Bakmak, Beklemek, Himaye Etmek, Kayırmak, Kollamak, Korumak, Kovmak, Sakınmak
 • Uyanık eş anlamlısı Açıkgöz, Agâh, Ayık, Kurnaz, Tetik
 • Hasbihâl eş anlamlısı Söyleşi

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply