Altı Sigma Temel Eğitimi

0

Altı Sigma Temel Eğitimi

Altı Sigma – Altı Sigma
SIX SIGMA TEMEL BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
AMAÇ:

Altı Sigma Metodolojisi hakkında bilgi almayı amaçlayan kişi ve kuruluşların üst ve orta kademe yöneticilerinin katılması beklenilen bir bilinçlendirme eğitimidir.
Altı Sigma konusunda popüler yaklaşımlarla hazırlanmış kitap ve makalelerde Altı Sigma Metodolojisi`nin çok faydalı olduğu anlatılmasına karşın, metodolojinin içeriği ve nasıl uygulanacağı konularında yeterli düzeyde açıklayıcı bilgilere ulaşılamamaktadır.Kalite evriminin ulaştığı en son noktalarda bulunan metodoloji hakkında,merak edilen her türlü sorulara cevap verebilecek bu programa, özellikle yönetici ve kalite çalışanlarının katılarak, metodolojiyi tanımaları beklenmektedir.

İÇERİK:

Altı Sigma metodolojisinin nasıl başladığı ve yayıldığı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, metodolojinin genel felsefesi, müşteri, kalite ve maliyet yaklaşımı, toplam süreç verimliliği gibi kavramlar üzerinde durulacaktır.Hataların kaynağı olan değişkenlikler, değişkenlik kaynakları ve maliyetleri ile Altı Sigma Metodolojisinin bu değişkenlikleri yok edebilmek için kullandığı araçlar hakkında bilgi verilerek, uygulama örnekleri paylaşılacaktır.ltı Sigma Metodolojisinin uygulanması amacı ile izlenecek değişik yaklaşımlar ve stratejiler hakkında bilgiler ve uygulama sonuçları aktarılarak, kritik başarı faktörleri tartışmaya açılacaktır.SONUÇ: Katılımcılar operasyonal verimlilikte mükemmelliğe ulaşabilmek için kullanılacak teknikler konusunda temel bir bilgi seviyesine sahip olmaları seminer sonunda sağlanacaktır.

KİMLER KATILMALI:

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Yöneticileri, Kalite ve Üretim Mühendisleri.

Süre: 1 gün

Bilgi Formu

Leave A Reply