Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Cam Mühre nedir? Ne Demektir?

Cam Mühre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Cam Mühre, Kağıt mühresi türüdür. Yumurta büyüklüğündedir, camdan yapılmıştır.

BENZER TERIMLER

Bulutlar Nedir?
Süsleme sanatlarında kullanılan bulutlar, doğanın bir elemanı olma fikriyle değerlendirilip kullanılmışlardır. Bulutlar kendi hatlarını devam ederek çizilirler ve başka motiflerle karışmazlar. Çizim şekillerine ve kullanım özelliklerine göre rumiler gibi isim alırlar

Bitkisel Motifler Nedir?
Tezhip sanatında kullanılan motiflerdir. Çeşitleri:
Çiçekler : hataî (stilize), realist çiçek motifleri (vazolu-vazosuz), minyatürdeki çiçekler.
Yapraklar: seberk, pençberk, sadberk…
Ağaçlar : yapraklı veya meyveli ağaçlar, hayat ağacı, servi…

Celi Nedir?
Hattın kalın nevileri hakkında kullanılan bir terimdir, özellikle büyük levhalarda veya taş üzerine yazılan kitabelerde kullanılmıştır.

Celi Nedir?
Hattın kalın nevileri hakkında kullanılan bir terimdir, özellikle büyük levhalarda veya taş üzerine yazılan kitabelerde kullanılmıştır.

Buketti Şemse Nedir?
Bir kaideden, bir sap üzerinde tek merkezden çıkartılarak, tabiatta olduğu gibi, dalların ortasına veya ucuna küçüklü büyüklü çiçekler oturtularak şemse hâlinde toplanmıştır. Bazen bu dallar bir vazonun içinden çıkartılmıştır. Buketli, şemseler oyma şeklinde veya kızdırılmış kalıpla deri üzerine yapılmış, kap üzerindekiler özellikle elle işlenmişlerdir.

Boğum Nedir?
Kamış kalemlerin ortalarına tesadüf eden, kapalı ve hafif çıkıntılı kısımlarına verilen ad. iki boğumlu, üç boğumlu…