Comedia nedir? Ne Demektir?

0

Comedia Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tiyatro Terimi Olarak Comedia, İspanyolcada, tam uzunlukta oyun anlamında kullanılmıştır. XVII.yüzyıl İspanyol tiyatrosunun altın çağına ilişkin olan Comedya kavramı. Bunun alt türleri vardı. Bunlardan biri, Lope de Veganın buluşu olan ve çeşitli serüvenleri içeren comedya de capa y espada (pelerin ve kılıç oyunu) dur.

BENZER TERIMLER

Cemaat Tiyatrosu Nedir?
1960ların ortalarında İngilterede yer almış bir halk ve işçi tiyatrosu hareketi. Repertuar tiyatrosu hareketine bağlanan Community Theatre, kentlerin emekçi ve işçi kesimlerinin yoğun yerleşik olduğu semtlerde toplumsal tiyatro yapmaya, emekçi kesimlerin kültürel-sanatsal düzeyinin gelişmesine yardımcı olmaya ve güncel sorunlarının çözümüne ışık tutmaya yönelmiş; bunun için de halk tiyatrosu tekniklerinden yararlanarak, güncel olayların belgesel oyun içinde daha çok doğaçlamaya dayanarak ve müzikhol öğeleriyle işleyerek, eğlendirici ve öğretici olmaya çalışmıştır. 1973ten sonra, Community Theatre, The Assosiaton of Community Theatre (Cemaat Tiyatrolar Birliği) çatısı altında toplanmıştır.

Cep Tiyatrosu Nedir?
Sahnenin seyirciye çok yakın ilişkide olduğu az kişi alan tiyatrolara verilen ad.

Cep Tiyatrosu Nedir?
Sahnenin seyirciye çok yakın ilişkide olduğu az kişi alan tiyatrolara verilen ad.

Çağdaş Oyun Nedir?
Dünya sorunlarını yansıtan, dünyaya ışık dutan, dünyadaki güncel konuları işleyen, tekste oyunculukta, dekor, kostüm, ışık ve müzikte en son yenilikleri kullanan oyun.

Burlesk Nedir?
Kalın çizgili, kişileri ve olayları karikatürleştirerek veren ve genellikle yerici, taşlayıcı, abartılı güldürü türü ” şakacı” sözcüğünden gelir. A.B.D inde bu tür, kaba saba ve açık saçık gösteri durumunu almıştır.

Cüce Nedir?
Orta Oyunda curcunada ve atışmalarda ortaya çıkan ve Kavukluyu kızdıran tip. Bu tipe Kavuklu Arkası da denir. Gölge Oyununda özdeşi Beberuhi dir.

Share.

Leave A Reply