Tarih Terimleri Sözlüğü

Konferans nedir? Ne Demektir?

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Konferans, Dinleyicilere, bilim, sanat, edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Genel Türkçe Terimi Olarak Konferans, Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Konferans, Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Konferans, Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Konferans, Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Konferans, Hitabet türü içinde yer alan, herhangi bir konuda dinleyenleri aydınlatıp bilgilendirme, onlara kimi gerçekleri anlatma amacıyla yapılan konuşma türü.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Konferans, Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Konferans, Bilim iddiası taşıyan konuşma; bilginlerin, fen adamlarının, sanatçıların, bir konu hakkında derin bilgisi, görüşleri olan kimselerin özel toplantılarda, radyoda, dinleyicilere karşı bir konu üzerinde düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek gayesiyle söylenen sözlerdir. Kısaca dinleyicilere bilim, sanat ve edebiyat gibi konularda bilgi vermek için yapılan konuşma.

Konferans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Konferans, Uluslararası bir sorunun çözümü için yapılan toplantı.

BENZER TERIMLER

Konfederasyon Nedir?
Egemenliklerini, hukuk yapılarını, başkanlıklarını ve uluslararası kişiliklerini koruyarak ortak bir amaç için antlaşmayla birleşmiş bağımsız devletlerin oluşturduğu topluluktur.

Konfederasyon Nedir?
Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu.