Yiğitbaşı nedir? Ne Demektir?

0

Yiğitbaşı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Yiğitbaşı, Esnaf birliklerinde disiplin, ham madde dağıtımı ve anlaşmazlıkların giderilmesiyle görevli olan kimse.

Yiğitbaşı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yiğitbaşı, Kethüdanın yardımcısı. Pazardan ham madde alarak bunları ustalara dağıtan, işlenen malın loncanın belirlediği ölçülere uyup uymadığını denetleyen görevli.

BENZER TERIMLER

Yürütme Nedir?
Kanunları, yasaları uygulama işi.

Zalim Nedir?
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı.

Yeryüzü Şekilleri Nedir?
Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde yine yer kabuğu ile su kütlelerinin arasında sınır oluşturan yüzeyde yer alan şekillerdir (Örnek: Dağ, tepe, vadi, plato, ova).

Yüz Ölçümü Nedir?
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme sonunda ortaya çıkan miktar.

Zenci Nedir?
Siyah ırktan olan kişi.

Share.

Leave A Reply