Sanat Terimleri Sözlüğü

Hippocaust nedir? Ne Demektir?

Hippocaust Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Hippocaust, Hamamlarda yer altından ısıtma sistemi.

BENZER TERIMLER

Hümanist Nedir?
İnsancıl.

Hünkâr Kasrı Nedir?
Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır.

Hünkâr Mahfili Nedir?
Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir.

Işık-Gölge Nedir?
Varlıklar üzerindeki aydınlık, karanlık ve yarım aydınlık etkileri düzenleyen resim tekniği.

Hatayi Nedir?
İnce kıvrımlarla birbirine bağlanan madalyonlar içinde toplanan üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan meydana gelen, kıvrıkdallı Türk süslemesi.

Hava Perspektifi Nedir?
Atmosferik Perspektif olarak da bilinir. Resim sanatında fon farklılıklarıyla oşluşturulan derinlik yanılsaması. Uzaktaki nesnelerin havanın etkisiyle daha açık tonla algılanması temeli üzerine kurulmuştur.

Höyük Nedir?
1- Eski zamanlardan beri, yerleşim yerlerinin üst üste kurulup yıkılmasıyla oluşan tepeciklerdir.

2- Bir yerleşme ya da yapı kalıntısının üzerinde oluşmuş yassı, yapay, toprak tepe.

Hippocaust Nedir?
Hamamlarda yer altından ısıtma sistemi.