Sanat Terimleri Sözlüğü

nedir? Ne Demektir?

BENZER TERIMLER

Hat Sanatı Nedir?
Arap harflerini kullanarak yapılan ve resimsel bir estetik değer taşıyan yazı sanatı.

Işık Gölge Nedir?
Tek renkli resimlerde ton farklılıklarıyla elde edilen aydınlık ve karanlık alanları tanımlar. Resimden önce ağaç baskıda uygulanan ışık- gölge karşıtlığı figüre heykelsi bir görünüm kazandırır. Resim alanında önce Leonardo da Vinci nin yapıtlarında uygulanmakla birlikte, Barok dönemde yaygınlık kazanır ve Romantik dönemde de yoğun duygusal etki yaratmak amacıyla kullanılır.

Hilani Nedir?
Basamaklı, önü revaklı ve açık, üç yanı duvarla çevrili yapı.

Hayat Nedir?
Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa.

Hat Sanatı Nedir?
Arap harflerini kullanarak yapılan ve resimsel bir estetik değer taşıyan yazı sanatı.

Hilani Nedir?
Basamaklı, önü revaklı ve açık, üç yanı duvarla çevrili yapı.

Hatai (Hatayi) Nedir?
Doğu Asya kökenli süsleme motifleri grubu. Stilize edilmiş şakayık, nar, iri yapraklar ile bunların gonca ve sapları başlıca öğeleridir.

Hilani Nedir?
Basamaklı, önü revaklı ve açık, üç yanı duvarla çevrili yapı.

İç Mimari Nedir?
Yapılardaki iç mekân tasarımını ele alan mimari dalı.

Hünkâr Kasrı Nedir?
Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır.

Hümanist Nedir?
İnsancıl.