nedir? Ne Demektir?

0

BENZER TERIMLER

Anıt Nedir?
1. Abide de denir. “Anmak” kökünden türetilen anıt sözcüğü, bir olayı hatırlatmak, önemli bir kişinin/kişilerin ya da kültürün anısını yaşatmak, askerî bir başarıyı, toplumun değer verdiği bir ilke, düşünce, kavram ya da ülküyü yüceltmek, simgelemek amacıyla konuyla ilgili yere, bir meydana geniş bir alandan görülebilecek biçimde çevreye egemen bir konuma yerleştirilen yazıt, sütun, heykel ya da mimari yapıtları tanımlar.

2. Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.

3. Herhangi bir olay, kişi veya topluluğun anısı için yapılan heykel veya yapı (abide).

Ampir Nedir?
Batı dillerinde “Empire” olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekli. Batı ülkelerinden alınan bir üslup olup, klasik antikitenin bazı özelliklerini yansıtır.

Apadana Nedir?
Çok sütunlu saray ve taht salonu.

Anatomik Nedir?
İnsan vücudunun anatomisi(beden yapısı) ile ilgili.

Anlamlama Nedir?
Bir nesneyi bir varlığı, bir kavramı, bir olayı anlığımızda canlandırabilecek bir göstergeye bağlayan oluş, gösterenle gösterilenin birleşme süreci.

Anonim (Anonymous) Nedir?
1- Sanat tarihinde sanatçısı bilinmeyen yapıtlar için kullanılır. Özellikle, halk sanatı ürünleri anonim niteliktedir.

2- Antik Yunan dönemi öncesinde, Mısır ve Mezopotamyada, tarih öncesinde sanat yapıtı anonimdir.

Antik Nedir?
1. İlk Çağdaki büyük uygarlıkların, özellikle eski Yunan ve Romanın klasik yapıtlarına verilen genel ad. (Mısır ya da Mezopotamya antik yapıtları söz konusu ise Mısır antiki ya da Mezopotamya antiki deyimleri kullanılır.)

2. İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıklarıyla ilgili olan sanat eserlerine verilen ad.

Amblem Nedir?
Bir şeyin yazı ya da resimle sembolleştirilmesi.

Ampir Üslup Nedir?
Napolyon döneminde Fransada ortaya çıkan ve 30 yıl kadar devam eden mimari bir süsleme üslubu.

Anatomi Nedir?
1- Beden yapısı, gövde yapısı. 2- Resim ve heykelde vücut yapısı.

Ampir Nedir?
Batı dillerinde “Empire” olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekli. Batı ülkelerinden alınan bir üslup olup, klasik antikitenin bazı özelliklerini yansıtır.

Share.

Leave A Reply