Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Eşraf nedir? Ne Demektir?

Eşraf Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Eşraf, Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler.

Eşraf Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Eşraf, Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.

Eşraf Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Eşraf, Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri.

BENZER TERIMLER

Ganimet Nedir?
1. Müslüman devletlerinin savaşta düşmandan almış olduğu mal, para, tutsak gibi taşınır değerlerin hepsi.

2. Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal.

3. Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkân.

Ebced hesabı Nedir?
Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı belirtme yolu.

Düyun-u Umumiye İdaresi Nedir?
Genel Borçlar İdaresi.

Fetih Nedir?
Bir kenti veya ülkeyi düşman elinden savaşarak alma eylemidir. Bu sözcük daha çok Müslümanların bu tür eylemleri için kullanılır.

Fodla Nedir?
Bir cins çörek, kurabiye.

Fıkıh Nedir?
İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.

Divan Nedir?
Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları yapıt.