Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Alay Köşkü nedir? Ne Demektir?

Alay Köşkü Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Alay Köşkü, Padişahın, gerek ordu alayını gerek diğer alayları seyretmek için yaptırılan köşk için kullanılan tabirdi. III. Murad zamanında yapılan köşk, Topkapı Sarayının Soğukçeşme tarafındaki köşesindedir.

BENZER TERIMLER

Alabanda Nedir?
Geminin omurgasından küpeştesine kadar olan yanlarının hattından yukarı bulunan kısmın iç yüzüne verilen isimdi. Dış yüzüne “borda” denilirdi.

Alaca Nedir?
Fes rengi ve lacivert zemin üzerinde sarı çizgiler olan bir çeşit pamuklu kumaşın adıdır. Anadolunun birçok taraflarında dokunurdu. En çok rağbet göreni Erzincan Alacası idi. Bu kumaştan, eskiden İstanbulda kadınlar iç astarlı pantolon yaparlardı. Sonraları halayıklara bu kumaştan pantolon yapılır oldu. Bu kumaş en çok Anadoluda kullanılırdı. Çok dayanıklıydı, erkelere mintan, kadınlara şalvar ve entari yapılırdı. Şam Alacası ipekle dokunduğundan, bu kumaş daha pahalı idi ve daha zengin kadınlar ve beyler tarafından kullanılmaktaydı.

Akid Nedir?
Akid yapan kimse veya taraf.

Akid Nedir?
Akid yapan kimse veya taraf.

Alabanda Nedir?
1- Tekne borda kaplamalarının, levhalarının su kesiminden yukarıda bulunan iç kısmı.

2- Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması.
Yeke ucunun borda iç yüzeyini gösterecek kadar çevrilmesi.
İskele/Sancak alabanda 

Alemdar Nedir?
Bayraktar. Bayrak taşıyan.

Alay Meclisi Nedir?
Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya koyma yetkisi olan meclisin adıydı. Bu meclis, miralayın reisliğinde, taburların binbaşılarıyla, alay müftüsü ve alay kâtibinden oluşmaktaydı.

Alay Çavuşu Nedir?
İki anlama gelmekteydi. Birincisi, hükümdarların bir yere gidişinde, geçit merasimlerinde önden gidip yol açanlara verilen isimdi. Bunlara “divan çavuşu” da denirdi.
İkincisi ise, orduda emir ve kumandadan askeri haberdar edenlere verilen isimdi. Bunlar tellal gibi yüksek sesle bağırarak verilen emirleri duyururlardı.

Akçe Nedir?
1-Osmanlı Devletinde 1820 yılına dek kullanılan ve para birimi olarak kabul edilen gümüş sikkedir. İlk Akçe yaklaşık 1320 yılında ilk Osmanlı Hükümdarı Osman Bey zamanında bastırılmıştı. Osmanlı Devleti, mali bunalımlara girdikçe, Akçenin ayarını düşürerek değerini azalttı. Sonunda da Osmanlı Padişahı II. Mahmut zamanında tedavülden kaldırıldı.

2-Gümüş sikke demektir. Akçenin altından olanınaysa sikke-i hasene denir.
Osmanlı Devletinde ilk bakır akçe Osman Bey zamanında bastırıldı.
Orhan Bey zamanında akçe gümüş olarak bastırıldı.

Alay Erkânı Nedir?
Başta miralay olmak üzere, alayı teşkil eden taburların binbaşılarıyla, alay müftüleri ve alay kâtipleri gibi yüksek rütbeliler hakkında kullanılan bir terimdi.