Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

Bitbaks (beatbox) nedir? Ne Demektir?

Bitbaks (beatbox) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Müzik-Dans Terimi Olarak Bitbaks (beatbox), Ağız, dil, dudak, gırtlak, dişler, ses vb. kullanarak, alet kullanmadan müzik ritimleri oluşturmak, müzik aletlerinin çıkardığı sesleri çıkarmaya çalışmak.

BENZER TERIMLER

Boston Nedir?
Çok ağır bir Amerikan valsi.

Bombardon Nedir?
Tuba ailesi üyesi nikelden üç pistonlu büyük nefesli bir çalgı.

Bombardon Nedir?
Tuba ailesi üyesi nikelden üç pistonlu büyük nefesli bir çalgı.

Besteci Nedir?
Bir müzik yapıtını ortaya çıkaran kişi.

Bestenigâr Nedir?
Türk müziğinde kullanılan bileşik (mürekkeb) bir makam.

Boston Nedir?
Çok ağır bir Amerikan valsi.

Bozlak Nedir?
Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoklukla Güney ve Orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır.

Beste Nedir?
1- Bir müzik yapıtını oluşturan ezgilerin tümü, bir müzik eseri anlamına gelir, kompozisyon karşılığıdır.

2- Herhangi bir musiki parçasına beste denir. Bir peşrev, bir şarkı, bir senfoni birer beste sayılabilir. Türk musikisinde beste şu manalarda kullanılmıştır.

a) Kompozisyon, yani her musiki parçası birer bestedir.

b) Bestenîgar, beste-hisar, beste-isfahan, makamları gibi bazı birleşik makamların adlandırılmasında makam ismi olarak kullanılmıştır.

c) Bir form adı olarak beste, dini ve din dışı sözlü eserlerin büyük formdaki en önemli tespitlerinden birinin özel adıdır.

Kısaca beste; güfteli veya güftesiz kulağa hoş gelen melodilerin, notaların bir araya getirdikleri, bestekârın duygu ve düşüncelerini dışarıya yansıtmasıdır.