Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Korythos nedir? Ne Demektir?

Korythos Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Mitoloji Terimi Olarak Korythos, Zeus ile Atlasın kızı Elektranın oğlu

BENZER TERIMLER

Kombe Nedir?
Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından kaçtı ve Phrigiaya yerleşti fakat daha sonradan kendi çocukları tarafından öldürüldü.

Klymene Nedir?
Okeanos ile Tethysin kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktelikten Phaeton doğdu

Kyanippos Nedir?
Thesselialı Pharaksın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.

Korinthos Nedir?
Zeusun oğlu.

Klymenos Nedir?
Arkadialı krallardan biri. Kendi kızı Harpalykeye aşık olmuştu. Klytaimnestra Agamemnonun karısı. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agamemnonu öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının intikamını aldı ve annesi ile sevgilisini öldürdü.

Kreusa Nedir?
Atina kralı Erekhtheusun kızı. Apollondan İon adında bir oğlu oldu.