Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Lafız nedir? Ne Demektir?

Lafız Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Lafız, Söz, kelime.

BENZER TERIMLER

Mahzen Nedir?
Yeraltı, bodrum.

Lazımî Nedir?
Kalıcı, devamlı olan.

Mahrem Nedir?
1- Kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan, bu yüzden kendisinden kaçınılması gerek bulunmayan kişilere denir.

2- Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen kimse.

3- Başkalarına söylenmeyen, gizli.

4- Sözlükte haram, haram kılmak ve haram kılınmış anlamlarına gelen mahrem, dini bir kavram olarak, genelde Allahın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir.

Lütuf Nedir?
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

Mahrem Nedir?
1. Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen kimse.

2. Saygıya ve gizlenmeye değer şey. Herkesin bilmesi gerekmeyen şey.

Lütufkâr Nedir?
Lütfeden, ihsan eden, çok çok bağışta bulunan.

Mabet Nedir?
Kulluğun ortaya konulduğu, topluca ibadet yapılan yer, ibadethane.

Lafız Nedir?
Söz, kelime.

Lütuf Nedir?
1. Kulu, Allah’ın af ve rahmetine yaklaştıran, günahlara düşmekten uzaklaştıran her türlü ilahî yardım.

2. Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, ikram, yardım, ihsan, inayet, atıfet, nimet.

Mahsus Nedir?
1. Özgü.

2. Biri veya bir şey için ayrılmış.

3. Özel.

4. Özellikle.