Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

nedir? Ne Demektir?

BENZER TERIMLER

Sentez Nedir?
Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

Sedd-i Zerai Nedir?
Kötülüğe götüren yolun kapatılması.

Sedd-i Zerai Nedir?
Kötülüğe götüren yolun kapatılması.

Sefa Nedir?
Üzüntü ve kederden uzak olmak, gönül rahatlığı.

Sebil Nedir?
Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır işin dağıtılan içme suyu. Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden hayır işin içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane. Halk ağzında meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtma.

Sefa Nedir?
Üzüntü ve kederden uzak olmak, gönül rahatlığı.

Sarf Nedir?
Dilbilgisi, yapı bilgisi.

Sahabe Nedir?
Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Peygamberi çok kısa bir süre olsa da görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimse.. Bu kelimenin tekili sahabidir.

Sekte Nedir?
Susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek. Kur’an kıraatı esnasında “sesi, nefes almaksızın kesmek” manasında kullanılmaktadır.

Salat Nedir?
Namaz.

Sefa Nedir?
Üzüntü ve kederden uzak olmak, gönül rahatlığı.