Kimya Terimleri Sözlüğü

Cis nedir? Ne Demektir?

Cis Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Cis, Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu düzlemin aynı tarafında olması durumunda kullanılan bir ön ektir.

BENZER TERIMLER

Cam Nedir?
Sodyum ve kalsiyum karbonatlarla kum karışımının eritilmesi sonucu elde edilen madde.

Bozunma Serisi Nedir?
Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

Çekirdek Nedir?
Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

Çarpışma Teorisi Nedir?
1-Tepkimenin gerçekleşebilmesi için, giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiğini belirten teori.

2-Bimoleküler gaz fazı reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için reaksiyon sistemine özgü olmak koşulu ile, moleküllerin minumum kinetik enerji ile çarpışmaları.