Hukuk Terimleri Sözlüğü

Müddeabih nedir? Ne Demektir?

Müddeabih Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Müddeabih, Hukuk davasının konusu, talep edilen şey.

BENZER TERIMLER

Müessese Nedir?
kuruluş

Mükerrir Nedir?
Tekerrür.

Mühür Nedir?
Yazma eserin kime ve niçin ait olduğunu göstermek amacıyla basılmıştır. Kitabın hangi kütüphaneye ait olduğunu gösteren demirbaş mührü, sadece bağışlanan kitaplara vurulan ve bağışlayanın adını taşıyan bağış mührü, vakıf mührü ve yalnız isim bulunan zat mührü gibi çeşitleri vardır.

Eski mühürlerimiz taşları, madenleri, sapları ve kazınmaları bakımından güzel sanatların bir kolu halindeydi.

Meşhur hakkâkların çeşitli maddeler üzerine kazıdıkları isim, mısra, âyet ve istifler büyük sanat değeri taşımaktadır. Üzerine akik, yakut, firuze, yeşim taşı kakılmış mühürler vardır.

Manzum mühürler de yaygın olarak kullanılmıştır.

Şair, Hamitin dedesi Abdülhak Mollanın mühründe

“Çaresaz ola hakim-i mutlak

Bula her derde deva Abdülhak beyti” kazılı imiş.

Müeccel Nedir?
vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş

Müessir Nedir?
tesir eden; etkili; tesirli

Mühür Nedir?
Bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına aldıkları eşyayı belgelendirmek için kullandıkları kazılı damga vb. araç.