Hukuk Terimleri Sözlüğü

Ayni haklar nedir? Ne Demektir?

Ayni Haklar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Ayni Haklar, Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

Ayni Haklar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ayni Haklar, Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek: Mülkiyet hakkı.

Ayni haklar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Ayni haklar, Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

BENZER TERIMLER

Azami Nedir?
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

Azami Nedir?
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

Bâdel-isticar Nedir?
kira sözleşmesinden sonra

Bağımsız Bölüm Nedir?
Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre; bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.

Bab Nedir?
Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı.