Safa ve Merve nedir? Ne Demektir?

0

Safa ve Merve Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Safa ve Merve, Kâbenin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, say ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

BENZER TERIMLER

Rida Nedir?
Umre veya hac yapmak isteyen kimsenin ihrama girmek için mutat elbiselerini
çıkararak büründükleri iki parça havlu türü örtüden baş hariç vücudun belden yukarısını örten kısma denir. Belden aşağısını örten kısma da “izâr” denir.

Tavaf Nedir?
Sözlükte bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek anlamlarına gelen tavaf, dini bir kavram olarak, kabe sol tarafımızda kalacak şekilde, Hacer-i Esved-in bulunduğu hizadan başlayıp, belirli dualar okuyarak Kabenin etrafını yedi kere dolaşmaya tavaf denir. Kabenin etrafında her bir dönüşe de ŞAVT denir. Yedi ŞAVT bir tavaf eder.

Remel Nedir?
Sözlükte süratli gitmek, koşmak, bir şeyde ziyadelik, ilave gibi anlamlara gelen remel, dini bir kavram olarak tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümek demektir.

Sa Nedir?
Hacim ölçen bir ölçek. 1 Sa 4,2 litre buğday alan bir hacim ölçüsü birimi ki 3500 gram kadardır.

Tavaf-ı Umre Nedir?
Umreye niyet edenin yaptığı tavaf. Yedi şavt.

Tavaf-ı Sadr Nedir?
Hac esnasında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Minâdan Mekkeye gelindiğinde yapılan tavaf. Tavaf-ı Veda da denir. Hac vazifeleri bununla sona erer.

Share.

Leave A Reply