nedir? Ne Demektir?

0

BENZER TERIMLER

Taksir Nedir?
Umre veya hac yapmak için ihrama giren kimsenin belli menasiki yaptıktan sonra ihramdan çıkması için saçlarını kısaltmasına denir.

Safâ Nedir?
Sayın başladığı tepe.

Tavaf-ı Umre Nedir?
Umreye niyet edenin yaptığı tavaf. Yedi şavt.

Şavt Nedir?
Tavaftaki yedi dönüşten her birine Şavt denir. Tavafta Hacer-ül-esvedden başlayıp Kâbenin etrafında dönüp tekrar aynı hizaya gelmek. Sayda Safâdan Merveye, Merveden Safâya bir kere gitmek. Her say ve tavafta 7şer şavt vardır.

Safâ Nedir?
Sayın başladığı tepe.

Taksir Nedir?
Umre veya hac yapmak için ihrama giren kimsenin belli menasiki yaptıktan sonra ihramdan çıkması için saçlarını kısaltmasına denir.

Safa ve Merve Nedir?
Kâbenin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, say ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

Tavaf-ı Sadr Nedir?
Hac esnasında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Minâdan Mekkeye gelindiğinde yapılan tavaf. Tavaf-ı Veda da denir. Hac vazifeleri bununla sona erer.

Tavaf Namazı Nedir?
Farz, vacip sünnet ve nafile olan her tavaftan sonra kılınan iki rekât vacip namazdır. Kılınış şekli ve okunan sureler yönüyle ihram namazı gibidir.

Ravza-i Mutahhara Nedir?
Mescid-i Nebevinin içinde Peygamberimizin mübarek kabri ile mimberi arasında ki yerdir.

Share.

Leave A Reply