nedir? Ne Demektir?

0

BENZER TERIMLER

Ravza-i Mutahhara Nedir?
Mescid-i Nebevinin içinde Peygamberimizin mübarek kabri ile mimberi arasında ki yerdir.

Tavaf-ı Sadr Nedir?
Hac esnasında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Minâdan Mekkeye gelindiğinde yapılan tavaf. Tavaf-ı Veda da denir. Hac vazifeleri bununla sona erer.

Sa Nedir?
Hacim ölçen bir ölçek. 1 Sa 4,2 litre buğday alan bir hacim ölçüsü birimi ki 3500 gram kadardır.

Şebeke-i Saadet Nedir?
Hücre-i Saadetin dış duvarı etrafına yerden Mescid-i Nebinin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

Safa ve Merve Nedir?
Kâbenin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, say ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

Rükn-i Yemani Nedir?
Kâbenin Yemen tarafında olan güney köşesidir. Burası da Hacer-ül esved gibi selamlanır.

Rükn-ü Yemani Nedir?
Kâbenin güney köşesi olup, tavaf esnasında Hacer-i Esvede gelmeden önce istilâm edilen yerdir.

Şavt Nedir?
Tavaftaki yedi dönüşten her birine Şavt denir. Tavafta Hacer-ül-esvedden başlayıp Kâbenin etrafında dönüp tekrar aynı hizaya gelmek. Sayda Safâdan Merveye, Merveden Safâya bir kere gitmek. Her say ve tavafta 7şer şavt vardır.

Tavaf-ı Nafile Nedir?
Mekke-i mükerremede bulunanların vakit vakit yaptıkları nafile tavaf.

Rükn-ü Yemani Nedir?
Kâbenin güney köşesi olup, tavaf esnasında Hacer-i Esvede gelmeden önce istilâm edilen yerdir.

Share.

Leave A Reply