Element nedir? Ne Demektir?

0

Element Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Element, Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 100 kadar madde tipi.

Element Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Element, Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde.

Element Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Element, Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf madde.

Element Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Element, Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.

BENZER TERIMLER

Elektriksel Yük Nedir?
Elektron ve proton gibi parçacıkların birbirlerini itmesini ve çekmesini sağlayan fiziksel bir özelliktir.

Emisyon Nedir?
Cisimlerin çıkardıkları elektromagnetik enerji.

Emisyon Nedir?
Bir kaynaktan çevreye, bir takım maddeler veya enerji (gürültü, titreşim, radyasyon, ısı vb.) yayılması olayı.

Elektrot Nedir?
Bir elektrolitin içine batırılan iki iletken çubuktan her biri.

Elektron Nedir?
Atomun yapısında bulunan negatif yüklü parçacık.

Elektrot Nedir?
Pil ve elektrolizde (+) veya (-) kutba bağlı iletken. Elektrolite batırılan iletken çubuklardır.

Share.

Leave A Reply