Fizik Terimleri Sözlüğü

Elektrik Alanı nedir? Ne Demektir?

Elektrik Alanı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Elektrik Alanı, Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir. Birimi V / m, Sembolü E

BENZER TERIMLER

Emisyon Nedir?
Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Genellikle Merkez Bankalarına tanınan para çıkarma hakkıdır. Emisyon fazlası denildiğinde, tedavüle gereğinden fazla kağıt para sürüldüğü anlaşılmaktadır.

Enerji Dönüşümü Nedir?
Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime dönüşmesidir.

Elektrot Nedir?
Bir elektrolitin içine batırılan iki iletken çubuktan her biri.

Elektron volt Nedir?
Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19 jule.

Elektriksel potansiyel Nedir?
Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya getirilmesi esnasında yapılan iştir.

Elementer yük Nedir?
Doğadaki en küçük yük miktarı.