Fizik Terimleri Sözlüğü

Dalgaboyu nedir? Ne Demektir?

Dalgaboyu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Dalgaboyu, Dalgaların birbirini izleyen iki tepe noktası arasındaki uzaklık.

Dalgaboyu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Dalgaboyu, Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diğer tepesine olan uzaklıktır.

BENZER TERIMLER

Çözelti Nedir?
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde.

Çözelti Nedir?
Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen bir şekilde yayılması sonucu oluşan karışımlar.

Coriolis Kuvveti Nedir?
Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet. Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirleyen kuvvettir.

Çözelti Nedir?
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde.

Deney Nedir?
Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür.

Çember Nedir?
ÇemberBir düzlemde, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir.

Çekirdek Nedir?
Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

Denge Nedir?
Yönetmenin, sahne üzerinde tasarladığı oyun düzeninin temel öğelerinde biri Göz, dengesiz bir görünümü (bilinçsiz olsun olmasın) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları, özellikle kalabalık sahnelerde iyi dengelemek gerekir. Sahne üzerinde denge iki ana bölümde ele alınır;

1- Fiziksel Denge bakışık (simetrik) ve bakışıksız (asimetrik) olmak üzere iki çeşittir.

2- Güzel duygusal (estetik) Denge: sahne üzerinde kalabalığı anlam açısından uyumlu bir duruma getirmek içindir.

Çekici Nedir?
Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlar.