Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Geissler tüpü nedir? Ne Demektir?

Geissler tüpü Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Geissler tüpü, İçindeki gazdan akım geçirilince ışıklı hale gelen tüp.

BENZER TERIMLER

Geissler tüpü Nedir?
İçindeki gazdan akım geçirilince ışıklı hale gelen tüp.

Galeri Nedir?
Bir birine bağlı yer altı boşlukları.

Fren Nedir?
Bir makinenin, bir taşıtın hızını azaltmaya ya da onu durdurmaya yarayan donanım.

Gay-Lussac Yasası Nedir?
Basıncı sabit tutulan bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

Fotosentez Nedir?
Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2Odan besin maddelerini üretmesidir.

Füzyon Nedir?
Kütle numarası küçük olan atom çekirdeklerinin,kütle numarası 60?a yaklaşacak şekilde birleşmesi olayı (çekirdek birleşmesi )  

Gen Tedavisi Nedir?
Kalıtsal bozukluğun düzeltilmesi için sağlıklı DNAnın, hastalıklı hücrelere doğrudan sevk edilmesi.

Gelgit Nedir?
1-Ay ve Güneşin çekim kuvvetleri nedeniyle deniz yüzünde,özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı

2- meddücezir

Gastrit Nedir?
Mide iç yüzünde bulunan zarın iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Frekans Nedir?
Bir saniyedeki titreşim sayısı.