Taksim nedir? Ne Demektir?

0

Taksim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Taksim, Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.

Taksim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Müzik-Dans Terimi Olarak Taksim, Geleneksel Türk sanat müziğinde solo doğaçlamaya verilen ad.

Taksim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Taksim, Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.

Taksim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Taksim, Parçalara bölme, bölüştürme.

BENZER TERIMLER

Tasarruf Nedir?
Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü.

Tasarruf Nedir?
Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Tutum. Para biriktirme, artırım.

Tanzimat Nedir?
Sultan Abdülmecit zamanında 1839da “Gülhane Hattı Hümayunu” adıyla da anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.

Teknoloji Nedir?
Bir sanayi dalı.

Tasarruf Nedir?
Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı.

Taksim Nedir?
Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.

Tek (Üniter) Devlet Nedir?
Devletin egemenlik hakkını kullandığı tüm sınırlar içinde aynı yasalar geçerlidir.

Share.

Leave A Reply