Zabıt Defteri nedir? Ne Demektir?

0

Zabıt Defteri Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Zabıt Defteri, Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

Zabıt Defteri Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Zabıt Defteri, Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

Zabıt Defteri Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Zabıt Defteri, Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır. Zabıt defterlerinde taşınmazların hudutları “Doğusu:…, batısı:…, kuzeyi:…,güneyi:…” şeklinde gösterilir. Her taşınmaz mal için ayrı bir sayfa ayrılmayıp, her işlem bir sıraya kaydedilir ve her işlemin evrakı ay ve gün belirtilerek bir zarf içinde saklanır.

BENZER TERIMLER

Zilyetlik Nedir?
Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hâkimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. (MK.973).

Eşyayı, kullanmak, elinde bulundurmak zilyetliğin örnekleridir. Zilyetliğin;
a) Zilyet olma iradesi,
b) Fiili hakimiyet şeklinde iki unsuru vardır.

Zilyetlik ikiye ayrılır.

a) Asli zilyetlik: Bir şeye malik sıfatıyla ve malik olma iradesiyle zilyet olan kişinin zilyetliğine asli zilyetlik denir.

b) Fer’i zilyetlik: Sınırlı bir ayni veya şahsi hakka dayanarak zilyet olan kişinin zilyetliğine fer’i zilyetlik denir.

Zabıt Defteri Nedir?
Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

Yola Terk Nedir?
İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

Zabıt Defteri Nedir?
Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır. Zabıt defterlerinde taşınmazların hudutları “Doğusu:…, batısı:…, kuzeyi:…,güneyi:…” şeklinde gösterilir. Her taşınmaz mal için ayrı bir sayfa ayrılmayıp, her işlem bir sıraya kaydedilir ve her işlemin evrakı ay ve gün belirtilerek bir zarf içinde saklanır.

Zamanaşımı (Müruru Zaman) Nedir?
Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. Gayrimenkul hukukunda; adi zamanaşımı ve fevkalade zamanaşımı olmak üzere iki türü vardır.

Zabıt Defteri Nedir?
Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır. Zabıt defterlerinde taşınmazların hudutları “Doğusu:…, batısı:…, kuzeyi:…,güneyi:…” şeklinde gösterilir. Her taşınmaz mal için ayrı bir sayfa ayrılmayıp, her işlem bir sıraya kaydedilir ve her işlemin evrakı ay ve gün belirtilerek bir zarf içinde saklanır.

Share.

Leave A Reply