Edebiyat Terimleri Sözlüğü

nedir? Ne Demektir?

BENZER TERIMLER

Dram Nedir?
Hem acıklı hem de gülünç olayları bir arada veren tiyatro türü.

Dipnot Nedir?
Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmesi.

Drama Nedir?
Sahnelenmek için yazılan, olayları oluş hâlinde ve karşıt oluşların çatışmalarıyla geliştirip gösteren yapıt.

Diyalog Nedir?
İki kişinin karşılıklı konuşmasını tanımlayan Yunanca sözcük. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kahramanların karşılıklı konuşmalarının olduğu gibi yazılmasını ifade eder. En çok dram türünde görülür ve üsluba canlılık katar. Devrik cümleler kullanmaya elverişlidir. Örneğin Eflatunun diyalogları ünlüdür.

Döşeme Nedir?
Türk halk hikayelerinin başında geçen seçili sözler. Ayaklı saya da denir. Arapça mukkaddime ve medhal, Farsça dibâcenin karşılığıdır. Döşeme başlama adlı girişle başlar. Sonra duruma göre yalan veya tanrı, yaratılış üzerine bir destan, bir yurt veya savaş destanı söylenir. Ardından asıl esere ya da anlatıma geçilir.

Dramatik Örgü Nedir?
Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü.

Didaktik Şiir Nedir?
Görünüşte şiirsel bir dokusu olan, ama gerçek amacı bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt vermek olan öğretici nitelikteki şiir.

Divan Edebiyatı Nedir?
Konuları, konuları işleyiş biçimi ve dili yönünden Arap- Fars etkisi altında oluşmuş edebiyat ürünlerine verilen ad.

Dübeyt Nedir?
İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır.

Drama Nedir?
Sahnelenmek için yazılan, olayları oluş hâlinde ve karşıt oluşların çatışmalarıyla geliştirip gösteren yapıt.

Dramatik Şiir Nedir?
Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir.