Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Tabiat Parkları nedir? Ne Demektir?

Tabiat Parkları Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Tabiat Parkları, Önemli bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine sahip, doğal manzara bütünlüğü içinde insanların dinlenme ve eğlenmelerine uygun doğal alanlar.

BENZER TERIMLER

Şehir Nüfusu Nedir?
Türkiyede nüfusu 10.000nin üzerinde olan yerleşmeler kent, kentlerde yaşayan nüfusa da kentsel nüfus denir.

Şehir Nüfusu Nedir?
Türkiyede nüfusu 10.000nin üzerinde olan yerleşmeler kent, kentlerde yaşayan nüfusa da kentsel nüfus denir.

Tabiat Parkları Nedir?
Önemli bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine sahip, doğal manzara bütünlüğü içinde insanların dinlenme ve eğlenmelerine uygun doğal alanlar.

Şehir Nedir?
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Tabiat Koruma Alanı Nedir?
Bilimsel açıdan önem taşıyan tehlike altında veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemlerdir.