Coğrafya Terimleri Sözlüğü

İgnimbirit nedir? Ne Demektir?

İgnimbirit Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak İgnimbirit, Volkanik tüflerden oluşan, kolay işlenebilir, yumuşak taş.

BENZER TERIMLER

İhracat Nedir?
Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

İç Kesim Nedir?
Denizden uzak, deniz etkisinin ulaşmadığı kesimlerdir.

İkincil Dalga Nedir?
Bakınız S dalgası.

İl Nedir?
Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.

İskele Nedir?
Kıyıda, deniz taşıtlarının yanaştığı yer.

İstihdam Nedir?
Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma

İklim (Matematik) Kuşakları Nedir?
Yerin eksen eğikliği ve şekline bağlı olarak ortaya çıkan enlem faktörüne göre belirlenmiş Ekvatora paralel olduğu teorik olarak belirtilen kuşaklardır.

İlkel Zaman Nedir?
Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları :
Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı. En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu. İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

İş Gücü Nedir?
1. Bir ülkede yaşayan kişilerden üretime katılan, üretimde bulunanlardan sağlanan güç.

2. Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü.