Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Güneş Enerjisi nedir? Ne Demektir?

Güneş Enerjisi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekoloji – Çevre Terimi Olarak Güneş Enerjisi, Güneşin sahip olduğu sonsuz enerjiden yararlanmak için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Güneş enerjisi sistemleri çevreye zararlı gazlar vermeyen, tükenmeyen bir enerji türüdür. Çevreye zarar vermediği, tükenmeyen ve çok ucuz bir enerji kaynağı olduğu için güneş enerjisinin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Güneş Enerjisi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Güneş Enerjisi, Güneşin çekirdeğinde yer alan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon süreciyle açığa çıkan ışıma enerjisidir.

BENZER TERIMLER

Göl Nedir?
Karalar üzerinde bulunan dört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintileridir. Göller iki türlüdür:
1. Doğal göller (Van gölü, Tuz Gölü, Yedigöller)
2. Baraj gölleri(Atatürk, Keban, Seyhan Baraj Gölü)

Göç Nedir?
1- Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.

2- Çalışmak ve daha iyi yaşam olanakları bulmak amacıyla, insanların oturdukları yeri bırakıp başka yörelere giderek oraya kesin ya da geçici olarak yerleşmeleridir.

Göçler Nedir?
Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.

Grafik Ölçek Nedir?
Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür. Kesir ölçeğe göre düzenlenir ve santimetre (cm)nin üstündeki tüm uzunluk birimleri kullanılır.

Gideğen Nedir?
Bir gölün sularını dışarıya boşaltan akarsu

Göçler Nedir?
Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.