Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Ekonomiyi Etkileyen Faktörler nedir? Ne Demektir?

Ekonomiyi Etkileyen Faktörler Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Ekonomiyi Etkileyen Faktörler, Ekonominin gelişimine ya da geri kalmasına sebep olan coğrafi ve toplumsal unsurlardır.

BENZER TERIMLER

Ekonomik Kalkınma Nedir?
Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve sonuç olarak yaşam düzeyini ve yoğaltım gücünü yükseltmek için gösterdiği çaba ve görünümdür.

Eğim Nedir?
1- İki nokta arasındaki yatay mesafenin, yükselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik ayrılığı Bu değer, en çok, belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilir Sözgelişi, 100 metrede 2 metrelik yükseklik farkı için % 2 yüzde iki denir. 1.000 metrede 20 metrelik yükseklik farkı için % binde yirmi denir. İniş, Aklan

2- Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik farkının, bu iki nokta arasındaki uzaklığa oranı.

3- Eğik bir katmanın yatay bir düzlemle yaptığı açının ölçüsüdür. (Eğim yüzde (%) ya da binde (‰) işaretleri ile gösterilir.)

Ekinoks Nedir?
Gece gündüz eşitliği (21 Mart – 23 Eylül). Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ve gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

Ekliptik Nedir?
Güneşin bir yıl zarfında doğudan batıya doğru üzerinde hareket ettiği büyük daire. Ekliptike tutulma dairesi de denilir. 

Eksen Nedir?
Dönen cisimlerin, çevresinde dönme hareketi yaptıkları doğrultu.

Eğim Nedir?
1- İki nokta arasındaki yatay mesafenin, yükselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik ayrılığı Bu değer, en çok, belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilir Sözgelişi, 100 metrede 2 metrelik yükseklik farkı için % 2 yüzde iki denir. 1.000 metrede 20 metrelik yükseklik farkı için % binde yirmi denir. İniş, Aklan

2- Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik farkının, bu iki nokta arasındaki uzaklığa oranı.

3- Eğik bir katmanın yatay bir düzlemle yaptığı açının ölçüsüdür. (Eğim yüzde (%) ya da binde (‰) işaretleri ile gösterilir.)

Ekliptik Nedir?
Dünyanın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir.