Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Derin Deniz Platformu nedir? Ne Demektir?

Derin Deniz Platformu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Derin Deniz Platformu, Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür.

BENZER TERIMLER

Denizlerin Ortalama Derinliği Nedir?
Denizlerin ortalama derinliği 4000 m dir. Dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru deniz seviyesinden 11.035 m derinliktedir.

Deprem Dalgası Nedir?
Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. Deprem dalgaları P, S ve Yüzey Dalgaları(Love, Rayleigh) olarak üç gruba ayrılır.

Deniz Nedir?
Okyanusların karalar içerisine giren kollarına deniz denir.

Devalüe Etmek Nedir?
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerini düşürmek

Diaspora Nedir?
Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması

Deniz Nedir?
Okyanusların karalar içerisine giren kollarına deniz denir.