Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Bölge nedir? Ne Demektir?

Bölge Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bölge, “Çevre”, “Alan” anlamına gelmekte olup, çok boyutlu, çok anlamlı ve sınırları oldukça güç çizilen bir kavramdır. Bölge, bir devlet bağlamında alt birimleri ifade ederken, uluslar arası hukuk çerçevesinde aynı çıkarlara sahip, coğrafi, siyasal ve ekonomik yakınlık içinde olan devletler topluluğunu anlatmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği de bu anlamda bir bölge yönetimi olarak değerlendirilebilir.

Bölge Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Matematik-Geometri Terimi Olarak Bölge, Koordinat eksenlerinin analitik düzlemde ayırdığı çeyrek düzlemlerden her biri.

Bölge Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Bölge, Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka (Örnek: Ege Bölgesi).

Bölge Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Bölge, 1- Herhangi bir yerin tabii, ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer özellikler gösteren kısmına bölge denir.

2- Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçasıdır.

BENZER TERIMLER

Bölge Nedir?
Koordinat eksenlerinin analitik düzlemde ayırdığı çeyrek düzlemlerden her biri.

Boylam Nedir?
Bir küre üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç dairesinden açısal uzaklığı. boylamın adı, seçilen temel düzleme göre değişir.