Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Aflörman nedir? Ne Demektir?

Aflörman Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Aflörman, Bir hizaya getirme.

BENZER TERIMLER

Aflörman Nedir?
Bir hizaya getirme.

Adaptasyon Nedir?
Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

Aa Nedir?
Hayır (Sivas)

Absorbsiyon Nedir?
Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının emilmesi, alıkonulması.

Açık Hava Nedir?
Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir terim.

Ahır Hayvancılığı Nedir?
Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı olarak yapılan hayvancılık.

Adyabatik Isınma Nedir?
Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kütlesi her 100 m alçaldığında 1° C ısınır.

Aglomera Nedir?
Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarından bileşik, genel olarak koni üzerinde ya da yakınlarında bulunan çimentolaşmış kayaç.

Afet Bölgesi Nedir?
Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydana gelebileceği alanlar.