Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Hominid nedir? Ne Demektir?

Hominid Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Hominid, Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.

BENZER TERIMLER

Hipertonik Nedir?
Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.

Homojen Nedir?
Bütün birimleri aynı yapıda, aynı nitelikte olan. Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.

Hipertonik Nedir?
Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.

Hiyerarşi Nedir?
1- Tüm gücün en geniş ölçüde en üst kademede bulunandan en alttakine doğru sıralandığı sosyal örgütleniş biçimi.

2- Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.

Homolyotermik Nedir?
Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.

Histon Nedir?
Bir ökaryotik kromozomun yapısal birimi olan bir nükleozomun iç kısmını oluşturan protein gruplarından herhangi biri.

Hipotez Nedir?
Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.

Hücre Bölünmesi Nedir?
Bir hücrenin iki yeni hücre oluşturmak suretiyle çoğalması.