Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Hemiparazit (Yarı Parazit) nedir? Ne Demektir?

Hemiparazit (Yarı Parazit) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Hemiparazit (Yarı Parazit), Fotosentez yapabilen fakat suyu ve mineral besin maddelerini yaşayan bir başka bitkinin gövdesinden elde eden parazitik bitki.

BENZER TERIMLER

Heksoz Nedir?
Altı karbonlu monosakkarit.

Habituasyon Nedir?
Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.

Hemoglobin Nedir?
1. Alyuvarlarda O2 ve CO2 taşıyan, demir içeren protein.

2. Organizmanın hücreleri arasında gaz alış verişini sağlayan alyuvarların yapısındaki madde.

Habitat Nedir?
Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yer.

Henle Kulpu Nedir?
Memeli böbrek tübülündeki U şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.

Gymnosperm Nedir?
Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.

Haploid Nedir?
Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan “n” sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.

Hemiparazit (Yarı Parazit) Nedir?
Fotosentez yapabilen fakat suyu ve mineral besin maddelerini yaşayan bir başka bitkinin gövdesinden elde eden parazitik bitki.

Habitus Nedir?
Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü.

Gutasyon Nedir?
1-Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.

2-Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı.