Beslenme ve Diyet Terimleri Sözlüğü

Lipit nedir? Ne Demektir?

Lipit Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Lipit, Her tür organik yağa verilen ad.

Lipit Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Lipit, Başlıca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik madde.

Lipit Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Beslenme ve Diyet Terimi Olarak Lipit, Yapı ve bazı özellikleri yönüyle yağlara benzeyen maddeler. Yağlar basit bir lipittir. Fosfolipit, lipoprotein, glikolipit gibi bileşik lipitler vardır. Kolesterol ve benzeri maddeler de lipit benzeri maddelerdir.

BENZER TERIMLER

Laktoza Duyarlılık Nedir?
Süt şekeri olan laktozun sindiriminde güçlük, laktoz sindirimsizliği hastalığı.

Lipaz Nedir?
Yağ sindirici enzim. Pankreasta oluşur. Yağları incebağırsakta parçalar.

Laktik Asit Nedir?
1. Kasta yeterli oksijen bulunmadığı için glikozun tamamen parçalanamadığı oksijensiz enerji oluşum sistemin (laktik asitli sistem) yan ürünü olarak ortaya çıkan yorgunluk verici madde.

2. Glikozun tamamen parçalandığı laktik asit sisteminin yan ürünü olarak oluşan yorgunluk maddesi.

3. Karbonhidratların oksijensiz olarak parçalanmaları sonucu ortaya çıkan son ürün; süt asidi.

Lenf Nedir?
Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı.